Formació Continuada Personal Tècnic

Formació Continuada per a Personal Tècnic

El propòsit d’aquest projecte és oferir una formació completa i integral al personal tècnic que opera dins de les entitats homologades, especialment aquells que lideren grups en etapa de formació. El curs esportiu per al període 2024-2025 abordarà una àmplia gamma de temes rellevants, integrant coneixements tant teòrics com pràctics per a millorar les seves capacitats tècniques i pedagògiques. 

El curs s’estructura en diferents seminaris i tallers, teòrics i pràctics, que cobreixen diverses àrees temàtiques rellevants per al desenvolupament del personal tècnic en l’àmbit esportiu de formació. La durada total del projecte serà d’un curs acadèmic complet, amb propostes d’una freqüència mensual, depenent de la disponibilitat dels participants i els formadors. Cada unitat formativa tindrà una durada que oscil·larà entre 1 i 3 hores. 

Els participants tindran l’opció d’apuntar-se a les unitats formatives que desitgin de tota la proposta formativa del curs 2024 – 2025. Cada seminari o taller completat amb èxit permetrà als participants, acumular hores de formació que en finalitzar la temporada, permetrà obteniu una certificació del curs (Secretaria General de l’Esport). Per obtenir aquesta certificació, es requerirà un mínim de 10 hores.

Categories:
Interval de dates: