Des de 1988, l’Ajuntament de Barcelona està compromès en la promoció de l’activitat física i l’esport entre els escolars de la ciutat mitjançant l’organització dels Programes Municipals d’esport en edat escolar, que donen a conèixer modalitats esportives en horari escolar (seguint els continguts curriculars de l’educació física) apropant l’alumnat a les entitats esportives especialitzades com a centre d’interès i amb els espais esportius de la ciutat com a escenari.

Actualment l’Institut Barcelona Esports és el màxim responsable dels programes, anomenats “Escola Esport Ciutat” i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona es fa càrrec de la seva gestió després de guanyar el concurs corresponent.

L’objectiu general és promoure la pràctica esportiva i el treball del cos entre la població escolar de Barcelona i aconseguir que aquests infants i joves incorporin l’activitat física com un hàbit saludable dins el seu estil de vida.

Per aconseguir-ho, es compta amb l’educació física escolar i el seu professorat com
a vehicles de transmissió de coneixements i d’experiències significatives vinculades a l’activitat física i l’esport.

A part d’aquest programes en horari lectiu, el Pla contempla un segon àmbit d’actuació: El “Pla d’Esport Fora d’Horari Escolar de Barcelona” que va néixer més tard com a suport a l’oferta d’activitats esportives fora d’horari lectiu i als diversos agents que intervenen en la mateixa (esportistes, personal tècnic esportiu, tutors de joc, famílies, clubs i entitats, instal·lacions esportives, etc.).

El treball en paral·lel d’aquest dos programes ha de facilitar el nexe de l’activitat física en horari lectiu i la participació de l’alumnat a les activitats esportives extraescolars.