Handbol

19 de octubre de 2023 11:00 - 13:00 CEM La Mar Bella

Formació dirigida al professorat inscrit al programa.

Oberta a tothom però obligatòria pel professorat NOVELL inscrit al programa

Formador: Gabriel Martorell 

Formació Preu Reserva