Pedala i Pedala Sensibilitzador

6 de octubre de 2023 13:00 - 14:30 Velòdrom Municipal d'Horta Miquel Poblet

Formació dirigida al professorat inscrit al programa Pedala i Pedala Sensibilitzador.

Oberta a tothom però obligatòria pel professorat NOVELL inscrit al programa.

Formació Preu Reserva